Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine (ÇOMÜTF) Experience Regarding the COVID-19 Outbreak Process


Creative Commons License

Demir T. , Aytuğ Koşan A. M. , Toraman Ç.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.20, no.601, pp.16-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 20 Issue: 601
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.25282/ted.777744
  • Title of Journal : Tıp Eğitimi Dünyası
  • Page Numbers: pp.16-20

Abstract

Aralık 2019’dan itibaren tüm dünya COVID-19 küresel salgını ile aktif biçimde mücadele etmek zorunda kalmıştır. Birçok ülkeyi etkileyen hastalık Türkiye’de de 16 Mart 2020 itibari ile örgün eğitime ara verilmesine, insanlar arasında fiziksel izolasyonu, olağan üstü bazı önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu olağan üstü önlemler hayatın birçok alanını etkilemiştir. Bunlardan biri de eğitim öğretim faaliyetleridir.

Bu olgu sunumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinin (ÇOMÜTF) eğitim yönetimi kadrosuyla bu olağan üstü koşullara uygum sağlama, üstesinden gelme, olanakları en verimli şekilde kullanma ve 2020-2021 Eğitim Yılı ve sonrası için almaya çalıştığı önlemleri ve çabasını yansıtmayı amaçlamıştır.


As of December 2019, the world has had to actively struggle with the global epidemic of COVID-19. With the disease affecting many countries, emerged in Turkey on March 16 2020, and interrupting formal education, physical isolation among people has necessitated the implementation of some extraordinary precautions. These extraordinary precautions have affected various areas of life. One of these areas is educational activities.

This case report aimed to reflect the measures and efforts of Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine (ÇOMUTF) to adapt to these extraordinary conditions, overcome them, use the facilities in the most efficient way and to take these measures and efforts for 2020-2021 Academic Year and beyond.