Erzurum sulu koşullarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot verimleri üzerinde bir araştırma


ALTIN M., GÖKKUŞ A.

Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, vol.12, pp.24-26, 1988 (Peer-Reviewed Journal)