“Schadenfreude ve Yardım Davranışlarının Karanlık Üçlü, Benlik Saygısı, Empati ve Bakış Açısı Alma Bakımından İncelenmesi


ERZİ S.

Kalem uluslararası eğitim ve insan bilimleri dergisi, vol.10, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)