Miyokard perfüzyon sintigrafilerinde iskemi saptanan hastalarda hangi parametreler koroner anjiografide müdahale gerektiren lezyon saptanmasının öngördürücüsüdürler


KAYA H., KANDEMİR O.

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No