Ekonomik Özgürlüğe Etki Eden Faktörler: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi


YÜCESAN M., YAĞIŞ O.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.691-711, 2020 (Peer-Reviewed Journal)