Value Literacy – A New Model for Education of Character and Values


ERGEN G.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.2, pp.45-75, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Life without interaction and communication cannot exist, neither without choices. In communication, firstly every source and then every message has a value; likewise, every choice humans are to make each and every second is a result of an e‘value’tion. Because there exists no moment or field without ‘value’ and e‘value’tion, they end up in a numerous value exchanges and e‘value’tion processes occurring in numerous ways. Under all disagreements and conflicts lies the failure to perform a proper analysis of the value to be passed across in the exchange of value before us in particular and then this limitless value exchange process and the values governing our choices and the consequences thereof for ourselves and people around us. The primary concern of the present paper is to discuss the conceptualization of ‘value literacy’ as a learning model allowing for an analysis of this kind. This is an analytical study based on an exhaustive review of the literature related to literacy, values, and character education.  By allowing for the construction of relationships with an elevated awareness and sensitivity concerning the values underlying interpersonal relationships, 'Value literacy’ has a notable potential for the resolution of conflicts in these relationships and reasoning thereof worthy of human dignity and for its capacity to complete literacy types such as values education, character education, personality development, emotion management, ethics literacy.

Etkileşimsiz ve iletişimsiz bir yaşamın mümkün olmadığı gibi seçimsiz bir yaşamda mümkün değildir. İletişimde önce her kaynağın sonrada her mesajın bir değeri olduğu gibi, insanın heran yapmak zorunda olduğu her seçim bir ‘değer’lendirme sonucudur. Yaşamında ‘değer’siz ve ‘değer’lendirmesiz hiç bir an ve alan olmadığından insan, kendisini sayısız yollarla ve sınırsız sayıda gerçekleşen değer alışverişi ve ‘değer’lendirme süreçleri içerisinde bulmaktadır. Tüm anlaşmazlıkların ve çatışmaların temelinde önce karşı karşıya olduğumuz değerin sonrada bu sınırsız değer alışverişi sürecinde iletilmek istenilen değeri ve seçimlerimizi belirleyen değerleri ve bunların kendimiz, çevremiz için sonuçlarını doğru analiz edememek yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı böyle bir çözümlemeyi mümkün kılan bir öğrenme modeli olarak ‘değer okuryazarlığı’ tasarısını tartışmaya açmaktır. Çalışma okuryazarlık, değerler ve karakter eğitimine dair kapsamlı bir alanyazın taramasına dayalı analitik bir çalışmadır. ‘Değer okuryazarlığı’ insan ilişkilerine temel olan değerlere dair üst düzey bir farkındalık ve duyarlılıkla ilişkilerini yapılandırma fırsatı sunarak, öncelikle bu ilişkilerde ki çatışmaların çözümlenebilmesi ve bireyin insan onuruna uygun ve layık irade edilebilmesi bakımından, sonrada değerler eğitimi, karakter eğitimi, kişilik gelişimi, duygu yönetimi, ahlak okuryazarlığı gibi okuryazarlık türlerini tamamlaması bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.