ZENCEFİLİN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ: IRAN'DA BİR SİSTEMATİK İNCELEME


ASGARPOUR H., TEMEL E., Reza N., Mohammad Reza H., ÖĞÜT S., GÖKÇE S.

I. uluslararası sağlık bilimleri kongresi, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes