Türkiye’de YouTuber Fenomeni ve İzlenme Türlerine Göre YouTube Analizi


Creative Commons License

Yıldırım A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yeni Medya Dergisi, vol.2020, no.9, pp.52-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The  fact  that  digital  publishing  platforms  have surpassed  traditional  broadcasting  to  a  great  extent in  the  recent  period  reveals  new  broadcaster-viewer profiles. In particular, the evolution of YouTube from a standard video platform to a digital publishing platform has significantly increased the speed of transformation in publishing. YouTubers, which can be defined as the new digital publishers that emerged with this transformation of YouTube, cause the formation of a new audience profile in the audience dimension. It YouTube, as well as all over the world and in Turkey since last 15 years has meaning in mass rapid growth. Especially the adoption by the young generation and the dynamic nature of social media cause this new publisher profile to become even more famous and turn into opinion leaders. From now on, young people determine the material they will use while making make-up, political, scientific, etc. topics they will talk about in the environment of friends, based on the recommendations of YouTubers or the topics they talk about. Even the well-known names of traditional publishing find themselves obliged  to  adapt  to  this  new  publishing  concept.  In this context; The still uncertain reasons for the young generation to transform into an audience that serves the YouTuber phenomenon rather than the traditional media is the main factor in the realization of this research. For this reason, within the scope of the research, 6 different categories  were  examined  by  focusing  on  YouTuber-audience interaction. These categories are respectively divided  into  Comedy/Entertainment,  Information/Documentary, Technology, Makeup, Talk Show/Interview and  Gamers.  In  the  selected  datasets,  the  broadcast criteria that YouTube viewers searched the most were determined, and the conversion and popularity rates in new viewing practices over 30 different Youtubers were examined.

Dijital yayıncılık platformlarının yakın dönemde geleneksel yayıncılığın neredeyse tamamen yerine geçmesi, yeni yayıncı-izleyici profillerini de ortaya çıkarmaktadır. Özellikle YouTube’un standart video platformundan, bir dijital yayıncılık platformuna dönüşümü, yayıncılıktaki dönüşümün hızını oldukça arttırmıştır. YouTube’un bu dönüşümü ile ortaya çıkan yeni dijital yayıncılar olan YouTuberlar, bu bağlamda yeni bir kavram olarak izleyicide de yeni bir profilin oluşumunda etkili olmaktadır. YouTuberlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son 15 yıldan beri kitlesel anlamda hızlı bir büyümeye sahiptirler. Özellikle genç kuşak tarafından benimsenmeleri ve sosyal medyanın dinamik yapısı, bu yeni yayıncı profilinin daha da ünlenmesine ve adeta birer kanaat önderine dönüşmesine neden olmaktadır. Artık gençler, makyaj yaparken kullanacakları malzemeden, arkadaş ortamında konuşacakları politik, bilimsel vb. konuları, YouTuberların tavsiyeleri veya bahsettikleri şeyler üzerinden belirlemektedir. Öyle ki, geleneksel yayıncılığın bilinen isimleri bile kendilerini bu yeni yayıncılık anlayışına adapte etmeye mecbur görmektedirler. Bu bağlamda; genç neslin önemli ölçüde geleneksel medya yerine, YouTuber fenomenine hizmet eden bir izleyici kitlesine dönüşmesinde hala belirsiz olan nedenlerin olması, bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde temel etken olmaktadır. Bu nedenle araştırma kapsamında, YouTuber-izleyici etkileşimi odak alınarak 6 farklı kategoriye sahip 30 farklı YouTuberı ve yayınının arama terimleri belirlenmiş olup kendi kategorileri içerisinde popülariteleri incelenmiştir.