48/80 maddesinin prokonvülsan etkisi ve morfin ile etkileşimi


YILLAR O., Akcasu A., SILAN C.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.31-37, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 31 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.31-37

Özet

48/80 maddesi (compound 48/80, 48/80), p- metoksifenetilmetilamin ile formaldehid'in bir kondansasyon ürünüdür ve bu maddenin, mast hücrelerinden histamin salınımına sebep olduğu çok uzun bir süredir bilinmektedir.1 Bunun yanında, histamin salınımından bağımsız olarak meydana getirdiği birçok etkileri bildirilmiştir. Dokularda cAMP akümülasyonu,2 kobay ileumu intramural kolinerjik sinirlerinde lokalize opiat reseptörlerinin selektif ve kompetitif antagonizması,3 GTP-bağlayan düzenleyici proteinlerin direkt aktivasyonu,4 fosfolipaz C'nin inhibisyonu,5faktör VII nin monositik doku faktörüne bağlanmasının direkt blokajı6bunlardan bazılarıdır.

Morfin ve 48/80 maddesi ile yapılan preliminer bir çalışma sırasında 48/80 maddesi verilen bazı farelerin sesli ve taktil uyarılara konvülsiyon-benzeri kasılmalarla cevap vermesi, morfinin kullandığımız dozlarda böyle bir etkiye sahip olmaması; ancak, morfin ile 48/80 maddesi birlikte verildiklerinde, sesli ve taktil uyarılara cevabın azalmış gibi görülmesi, 48/80 maddesinin merkez sinir sistemi üzerinde herhangi bir şekilde etkili olduğunu düşündürmüştür.

Bu çalışmada, gözlenen olayların mekanizmasını aydınlatabilmek için, sözü edilen maddelerin tek tek ve birlikte verilmesinin maksimal elektroşok nöbet (MEN) eşiğini ne yönde etkileyeceğini araştırmak amaçlanmıştır.