Historan: Orient Express Restoran Örneği


YURTSEVEN H. R. , YILDIRIM H. M.

Eko Gastronomi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.163-170, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Eko Gastronomi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.163-170

Özet

İnsanlar sürekli yaşadıkları yerlerin dışında başka yerlere seyahatleri sırasında, gittikleri yerlerin tarihi ve doğal değerlerini görmenin yanı sıra yiyecek içeceklerini de tatmaktadırlar. Yiyecek içecek sunumunda restoranlar turizm sektöründe önemli rol oynamaktadır. Turizm sektörünün önemli bir parçası olan kültürel miraslar ve restoranlarla ilgili literatürde birbirinden bağımsız olarak incelenmiştir. Tarihi turistik yerler olarak restoranlar yalnızca bir çalışmada incelenmiş ve bu yerler “Historan” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, kültürel mirasa dayalı olarak restoran farklılaşmasını incelemek ve Orient Express Restoran örneğiyle historanların özelliklerini ortaya koymaktır. Avrupa’dan gelen turistlerin giriş kapısı olan Sirkeci Tren İstasyonu’nun tarihi dokusuyla birlikte Orient Express restoran çalışmada historan örneği olarak seçilmiştir. Çalışma nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada, historan özelliği olduğu varsayılan Orient Express Restoran yöneticisiyle yapılan görüşme sonrasında elde edilen veriler çözümlenerek, işletmenin historan özellikleri incelenmektedir. Bu doğrultuda kültürel yerlerin historan olarak
değerlendirilmesine dikkat çekilerek, Türkiye turizm literatürüne katkı sağlanmaktadır.