Yapraktan Uygulanan Potasyum İyodürün Roka (Eruca vesicaria) Bitkisinin İyotça Zenginleştirilmesine Etkisi


AKSU G., TEMEL E., ALTAY H.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.97-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)