Osman Nuri Özer Zeytinyağı İmalathanesi'nin Endüstriyel Miras Kavramı Işığında Ele Alınması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Doğrultusunda Bir Araştırma


Creative Commons License

SALCAN E., Tokay Z. H.

Avrasya Bilimler Akademisi - Avrasya Çalışmaları Dergisi, no.9, pp.59-72, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çanakkale and its vicinity is one of the most important territories of Turkey by being a place of an intense and continous olive and olive oil production. The Ayvacık and Ezine towns are taking the most important role in this production period. There is too many olive oil factories and mills those continuing the olive oil production by the method named as "kontinu" since 90's. But an olive oil mill in the Kemallı Village of Ezine is continuing the olive oil production by the traditional method named as "taş baskı". In this study, the production process and the architectural features are determined in the context of the terms industrial heritage and sustainibility. 

Çanakkale İli, Ülkemiz sınırları içinde yer alan ve zeytin ve zeytinyağı üretiminin oldukça yoğun ve kesintisiz şekilde süregeldiği bölgelerinden biridir. Bu açıdan ele alındığında, Ayvacık ve Ezine İlçeleri'nin kırsal kesimlerinin zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından öne çıkan ilçelerdir. Bölgedeki zeytinyağı üretiminin, özellikle köylerde varlığını sürdüren çok sayıdaki zeytinyağı imalathanelerinde gerçekleştiği ve bu imalathanelerinin özellikle 90'lı yıllardan günümüze geleneksel yöntemi terk ederek kontinu sisteme geçiş yapmış oldukları belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yürütülen tespit ve belgeleme çalışmaları kapsamında Ezine İlçesi'ne bağlı Kemallı Köyü'nde yer alan Osman Nuri Özer Zeytinyağı İmalathanesi'nin bölgede yer alan diğer zeytinyağı imalathanelerinin aksine geleneksel taş baskı yöntemi terk etmeyerek, kesintisiz bir şekilde üretime devam ettiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, söz konusu zeytinyağı imalathanesi endüstri mirası kavramı altında ele alınarak sahip olduğu özgün mimari özellikleri, malzeme kullanımı ve üretim süreci ile ilgili detaylarla ilgili açıklamalar ile gelecek nesillere aktarılması yönünde önerilere yer verilmiştir.