Öksüz Yurtları Mecmuası Işığında I. Dünya Savaşı Sonunda Öksüz Kalan Çocukların Eğitimi


ÖZKAN T.

100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası, Çanakkale, Turkey, vol.2, pp.311

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The Ottoman Empire fought against its enemies between 1914-1918. Almost Five hundred thousand Soldiers of Ottoman empires died in this First World War. Because they fought for years at the end people became poor. But the Ottoman Empire didn’t win the First World War. The People of the Ottoman Empire lost both goods and life. Women were to be widow and children were to be orphan The children of soldiers who died became fatherless and motherless. These parentless children were thirsty and hungry. The Ottoman Empire must had to feed the orphans. The hostels of the students were built by the Ottoman Government for orphans. Orphans were living there. They were going to both places; schools of orphans (ÖksüzYurtları) and workshop. Then the goods produced by the students were sold by the schools manager. Orphanages were built in many cities by the government. These orphanage of orphans needed managers, teachers and theirs masters. A council of people was selected from every city by most authoritative of those. The councils had to choose hostel managers and accountants. Sometimes people in the related region were helping those poor students. The orphans used to mend shoes and sewing dresses. Then they were sold. After selling all those goods the earned money were spent for orphans and hostel of orphans, school of fatherless, motherless.

Osmanlı Devleti son dönemlerinde birçok savaş vermiş, birçok toprağı- nı da kaybetmiştir. Osmanlı halkı, savaşlarda sayıca kalabalık olsa da, teknik, teknoloji ve eğitim yönünden zayıf olmalarından, savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Savaşlarda şehit olanlardangeriyekimsesiz bir sürü dul kadın, birçok yetim ve öksüz miras kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin, bu öksüz ve yetimleri hem eğitmek, barındırmak, onların masraflarını karşılamak, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak istediği anlaşılmaktadır. Bunu çözebilmek için “Dâr’ul-Eytamlar” ve “Öksüz Yurtları” tarzındaki kurumlarlaolmuştur. Öksüz Yurtları birçok ilde hatta ilçede açılmıştır. Buradaki okullarda öksüz ve yetim öğrenciler okutulmuş, yurtlarda barındırılmıştır. Meslek liselerine benzeyen bu okullarda öğretmenler, normal okul derslerini gösterirken, atölyelerde de ustalar öğrencilere üretmeyi ve ustalığı öğretmişlerdir. Okullarda üretilenler satılarak, arazilerinden ve binalarındantahsisatlarda bulunularak, halktan yardım alınmaya çalışılarak, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları sağlanmaya çalışılmıştır. Yurtlardaki mahrumiyetleri halka duyurabilmek için de “Öksüz Yurtları Mecmuası”nıçıkarılmıştır. Okul idaresi için “Hey’et-i İdare” ve “Hey’et-i Hesabiye” oluşturulmuştur. Bunların altında her yurtta bir müdür ve muhasebeci bulunmuştur. Müdürler her iki heyetinde tabii üyesi olmuşlardır. Müdürler aynı zamanda okulların müfettişleri olarak da görev yapmışlar, muhasebecilere yardım etmişler, yurt sanat hanelerine alınacak hammadde konusunda da yardımcı olmuşlardır. 1922-23 yıllarında sayıları azalmıştır.