Determination of the Most Convenient Grafting Time for in–situ Graft–rooted Grapevine Saplings under Bayramiç/Canakkale Conditions


Creative Commons License

Dardeniz A., Gündoğdu M. A., ALİ B., Eren R., Gökdemir A.

Turkish Journal of Agricultural & Natural Sciences - TJANS, vol.4, no.1, pp.14-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research has been carried out aimed to determine the most convenient grafting time for in-situ graft-rooted grapevine saplings under Bayramiç/Çanakkale climatic conditions. For this purpose, the cuttings of ‘Cabarnet Sauvignon’ grape variety were grafted on one year old ‘5BB’ graft-rooted grapevine saplings with the help of an omega–type manual grafting machine for 4 different period of times (2–6 April, 8–13 April, 17–21 April and 27–30 April) for the duration of 2 years. Many different parameters of nursery efficiency (%) as well as the yield of the first grade saplings (%) have been investigated in November into the up lifted saplings just after defoliation. The highest yield (55.0%) was obtained at the 4th grafting stage during the first application year of this research. However, the parameters relating to the vegetative growth and 1st grade grafted sapling yields (72.7%) have remained at low values. While the lowest sapling yields (29.0%) was taken at the 1st grafting stage during the 1st application year. But, in case of second application year, the lowest sapling yield (25.0%) has been observed during the 4th grafting stage. According to the evaluated two–year findings, it has been determined that the risks were found because of a sudden increase in temperature at the 4th grafting period (27–30 April) and continuous cold weather was also happened during the first grafting period (2–6 April) in some years. Consequently, it has been considered that the 3rd and 2nd grafting stages are the most appropriate time period for grafting welling to get the highest sapling yield in 17–21 April and 8–13 April in this region, respectively.

Bu araştırma, yerinde aşılanan köklü Amerikan asma fidanlarında Bayramiç/Çanakkale koşulları için en uygun aşı tarihinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, ‘Cabarnet Sauvignon’ üzüm çeşidi kalemleri, 1 yaşlı ‘5BB’ köklü Amerikan asma fidanlarının üzerine 2 yıl süreyle ve 4 farklı dönemde (2–6 Nisan, 8–13 Nisan, 17–21 Nisan ve 27–30 Nisan), el tipi omega aşı makinesiyle yerinde aşılanmıştır. Vejetasyon periyodunun sona ermesiyle, Kasım ayında yaprak dökümünün ardından sökümü yapılan açık köklü aşılı fidanlarda, fidanlık randımanı (%) ve 1. boy asma fidanı randımanının (%) yanı sıra, farklı birçok parametre incelemeye alınmıştır. Araştırmanın birinci uygulama yılının 4. aşı döneminde en yüksek fidanlık randımanı (%55.0) elde edilmiş, bununla birlikte 1. boy asma fidanı randımanı (%72.7) ile vejetatif gelişime ait parametreler düşük değerlerde kalmıştır. Birinci uygulama yılının 1. aşı döneminde en düşük fidanlık randımanı (%29.0) alınmıştır. İkinci uygulama yılında ise fidanlık randımanının (%25.0) en düşük gerçekleştiği dönem 4. aşı dönemi olmuştur. İki yıllık bulgular bir arada değerlendirildiğinde; bazı yıllar 1. aşı döneminde (2–6 Nisan) soğuk ve donların devam etmesi, 4. aşı döneminde (27–30 Nisan) ise sıcaklığın ani şekilde yükselmesi riskinin olduğu görüldüğünden, daha yüksek fidanlık randımanları oluşturan sırasıyla 3. (17–21 Nisan) ve 2. (8–13 Nisan) dönemlerin yörede bu amaçla yapılacak aşılamalar için uygun aşı dönemleri olacağı kanısına varılmıştır.