Metoklopramid Kullanımı Sonrası Gelişen Malign Nöroleptik Sendrom: Olgu Sunumu


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S. , YILDIZ E., YILMAZ M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.38079/igusabder.635008
  • Title of Journal : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Abstract

Malign nöroleptik sendrom (MNS), antipsikotik ilaçların nadir görülen bir yan etkisidir. Sendrom, rijidite, titreme, taşikardi, ateş yüksekliği, bilinç değişikliği, otonomik disfonksiyon, yüksek serum kreatinin fosfokinaz (CPK) ve lökositoz ile karakterize olan bir tablodur. Antipsikotik ilaç kullanan hastalarda MNS insidansı %0,02-3 arasında değişir. Etiyolojide antiemetiklerin kullanımı, elektrolit düzensizlikleri (özellikle hipopotasemi), organik beyin sendromu, malnütrisyon da rol oynayabilir. MNS, yaşamı tehdit eden bir durum olup, tanı ve tedavisinde zorluk olabilir. Bu olgu sunumunda, bilinen kronik hastalığı olmayan hastada gelişen tedavisi ve tanısında oldukça zorlandığımız bir malign nöroleptik sendrom olgusunun sunulması amaçlanmıştır.