Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekâlarının Tükenmişliklerine Etkisi


Creative Commons License

Şenel B., Şenel M., Gümüştekin G.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.1, no.34, pp.1-19, 2013 (Peer-Reviewed Journal)