İnşâda Üslup Arayışı: Mensur Müstezâd


ÖZER İ.

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies, no.36, pp.41-58, 2023 (Peer-Reviewed Journal)