Vehem as One of the Criticism Reasons


Creative Commons License

, Gökçe İ.

kilitbahir, no.19, pp.80-94, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: kilitbahir
  • Journal Indexes: Root Indexing, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.80-94
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Justice and zabt are two important attributes rawis must have. The flaws in these attributes affect 

the validity of the hadith narrated by the rawis. In particular, there are many factors that weaken 

the title of zabt. One of these factors is  vehem.  Vehem  is  a  flaw  of  zabt.  The  

determination  of  the  name  of  this  concept  has  caused  controversy  among muhaddiths. While 

there are those who say that it should be read as vehem, there are also those who call it vehm too. 

The spelling “vehem” is often used by muhaddiths who consider Rawi to make mistakes while 

narrating. Those who think that the rawi made a mistake while conveying the thought in her mind, as 

a result of a slip of the tongue, preferred to express it as vehm.

Another issue that is as important as the discussion of spelling the word vehem is the results of 

this error. It might lead to narration of vehem hadiths as Shādh, mudraj of rawis, mawquf narration 

as marfû; mursal narration as

mawsool.


Adalet ve zabt râvîlerin sahip olması gereken iki önemli sıfattır. Bu sıfatlarda var olan bir kusur 

râvînin rivayet ettiği  hadisin  sıhhatini  etkilemektedir.  Özellikle  zabt  sıfatını  zayıflatan  

birçok  unsur  bulunmaktadır.  Bunlardan  biri vehemdir.  Vehem  bir  zabt  kusurudur.  Vehem  

kelimesinin  nasıl  okunacağı  muhaddisler  arasında  tartışmaya  sebep olmuştur. Vehem diye 

okunması gerektiğini söyleyenler olduğu gibi vehm diye isimlendirenler de olmuştur.   Râvînin 

rivayet ettiği hadislerde hata yapmasını dikkate alan muhaddisler daha çok bu kelimeyi vehem olarak 

okumuşlardır. Râvînin zihninde var olan düşünceyi aktarırken yanılması, bir nevi dil sürçmesi 

sonucu hata yaptığını düşünenler ise vehm olarak ifade etmeyi tercih etmişlerdir.

Râvîlerin zabt kusuru olan vehem kelimesinin nasıl okunacağı tartışması kadar önemli olan bir diğer 

husus bu hatanın ortaya çıkarttığı sonuçlardır. Vehem hadislerin şâz olarak rivayet edilmesine, 

râvînin idrâcına, mevkûf rivayetin

merfû, mürsel rivayetin mevsûl olarak aktarılmasına sebep olabilmektedir.