Temporal variation of microbial load under controlled laboratory conditions of Tubifex tubifex collected from nature


Creative Commons License

Çelik P., Çakır F.

Marine and Life Sciences, vol.2, no.2, pp.71-77, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Marine and Life Sciences
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, EBSCO Education Source, Food Science & Technology Abstracts, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.71-77
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, doğadan toplanan Tubifex tubifex’ler ile 28 gün boyunca kontrollü şartlarda tutulan T. tubifex’lerin mikrobiyolojik yük sevileri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla altı farklı deneme grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar (1) tank zemininde kum olan ve ultaviole (UV) sterilizasyon işlemi uygulanan grup (1. Grup = KUVL),
(2) tank zemininde kum olan ancak UV sterilizasyon uygulanmayan grup (2. Grup = KUVS), (3) tank zemininde çamur olan ve UV sterilizasyon işlemi uygulanan grup (3. Grup = ÇUVL), (4) tank zemininde çamur olan ancak UV sterilizasyon uygulanmayan grup (4. Grup = ÇUVS), (5) tank zemini boş olan ve UV sterilizasyon işlemi uygulanan grup (5. Grup = ZUVL), (6) tank zemini boş olan ancak UV sterilizasyon işlemi uygulanmayan grup (6. Grup = ZUVS) olarak planlanmıştır. Su parametreleri tüm gruplarda sabit tutulmuştur. Denemeler üç tekerrürlü olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup her bir gruba 100’er gram canlı T. tubifex stoklanmıştır. Kapalı devre sistemde bir yirmisekiz gün boyunca tutulan T. tubifex’ lerden periyodik olarak (0. gün, 7. gün, 14. gün, 21. gün ve 28. gün) mikrobiyolojik örnekler alınmış ve ölçümler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre toplam aerob bakteri sayısı (TAB) tüm gruplarda zamana bağlı bir azalma göstermiştir. Bunun yanı sıra ortamdaki mikrobiyolojik bakteri yük miktarının başlangıç anından itibaren 28 günün sonuna kadar sürekli düşüş eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.