Anova ve Anom yöntemlerinin 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması


MENDEŞ M., YİĞİT S., GENÇ S.

12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey, 1 - 03 July 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes