Anova ve Anom yöntemlerinin 1. Tip Hata Olasılığı ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması


MENDEŞ M. , YİĞİT S. , GENÇ S.

12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye