EURO Bölgesi Borç Krizinin Türkiye Ekonomisi ne Olası Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme


Kılıç C., Bayar Y.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.53-70, 2012 (Peer-Reviewed Journal)