EL YAZISINDAN KİŞİLİK ANALİZİNDE EL YAZISI TANILAMAYA YÖNELİK BİR KARAR DESTEK MODELİ ÖNERİSİ


Demir Ü., Uğurlu B.

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.47-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ile el yazısı analizine yönelik çalışmalara da ivme kazandırmıştır. El yazısı analizinin kullanıldığı çalışmalardan birisi de kişilik (karakter) analizi yani grafolojidir. Bu nedenle el yazısı analizine yönelik çalışmalar son yıllarda uluslararası düzeyde birçok çalışmaya konu olmuşken ülkemizde bu konudaki çalışmaların çok daha sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde kişilik tespitine yönelik el yazı analizine yönelik karar alma çalışmaları derlenerek el yazısı özellik tespitine yönelik bir karar destek modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek modelinde mevcut alanyazında genelde incelenen yazı eğimi özellik tanımlaması ile sınırlı kalmamıştır. Model kapsamında yazı eğim değeri, satırlar arası boşluk oranı, satır yoğunluğu, kelime eğimi, yazı büyüklüğü gibi birçok özelliğin değerlendirmesi formüller ile tanımlanarak karar yapıları geliştirilmiştir. Bu çalışma ile ulusal düzeyde gerçekleştirilecek el yazısı analizine ve buna yönelik yapılacak karar alma sistemlerine yönelik yazılım çalışmalarına farklı bir bakış kazandırması beklenmektedir.