Mersinde yaşayan çocuklarda intihar girişim sıklığı için poisson regresyon modelinin kullanımı


MENDEŞ M., Çamdeviren H., KESKIN S., AKKUŞ Z., ERDEN S., ERDOĞAN S.

VIII. Biyoistatistik kongresi, Bursa, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes