Employment and Labor Force in Marble and Natural Stone Industry


Akbay D., Ekincioğlu G.

Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi’ne (MERSEM 2021), Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Mining has always been at the forefront of the development of societies and their economic

development. Due to their nature, mines must be operated where they are located. The mines

are mostly located in rural areas where unemployment and poverty are high and there are significant

infrastructure deficiencies. Mines provide both direct and indirect employment and income

to the people living in these regions. In addition, water, transportation, education, health, etc. in

these regions. It makes significant contributions to meeting social and economic needs. Within

the country’s employment, the ratio of those directly employed in the mining sector in the first

quarter of 2021 to the total employed is 0.5%. Approximately 145 thousand people are directly

employed in the sector. The marble and natural stone sector is also one of the most labor-intensive

sectors in mining. In the sector, which has become the locomotive of the mining sector

in recent years, it is planned to provide direct employment to approximately 500,000 people in

the sector in 2023, with the creation of new job opportunities with the increased production. It

is estimated that this figure will reach 800,000 people with its sub-industry. In this study, current

and potential employment opportunities created directly or indirectly by the marble and natural

stone industry are discussed.

Madencilik toplumların gelişmesinde, ekonomik olarak kalkınmalarında her zaman ilk sıralarda

yer almıştır. Madenlerin doğaları gereği bulundukları yerlerde işletilmeleri zorunludur. Madenler

çoğunlukla işsizlik ve yoksulluğun yüksek olduğu önemli altyapı eksiklileri bulunan kırsal bölgelerde

yer almaktadır. Madenler bu bölgelerde yaşayan insanlara hem doğrudan hem de dolaylı olarak

istihdam ve gelir sağlamaktadır. Ayrıca bu bölgelerdeki su, ulaşım, eğitim, sağlık vb. sosyal ve

ekonomik ihtiyaçların giderilmesi konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Ülke istihdamı içinde

2021 yılı ilk çeyreğinde madencilik sektöründe doğrudan istihdam edilenlerin toplam istihdamdaki

oranı %0,5’tir. Yaklaşık olarak 145 bin kişi doğrudan sektörde istihdam edilmektedir. Mermer

ve doğal taş sektörü de madencilik içerisindeki en emek yoğun sektörlerden biridir. Son yıllarda

madencilik sektörünün lokomotifi haline gelen sektörde artan üretim ile birlikte yeni iş olanaklarının

yaratılmasıyla 2023 yılında sektörde takribi 500.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanabilmesi

planlanmaktadır. Yan sanayisi ile bu rakamın 800.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada

mermer ve doğal taş sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı mevcut ve potansiyel

istihdam olanakları ele alınmıştır.