Öğrencilerin Elektronik Ticarete Bakışının Yerel Ekonomilere Yansıması: Biga Kapsamında Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

ÖKSÜZ M. , TÜRGAY T.

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.152

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.152

Özet

İnternet teknolojisi günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki, sunduğu yeniliklerle birlikte geleneksel düşünce yapısını değiştirip yeni bir nesil yaratmaktadır. Tabi ki bunun altında sağladığı kolaylıklar ve faydalarının rolü yadsınamaz. Birçok şeyi değiştirdiği gibi internet, ticaret sistemini ve yapısını da değiştirmiştir. Bu durum sadece çeşitliliği ve rekabeti arttırmamış, aynı zamanda ticarette alıcı ve satıcı arasındaki coğrafi sınırları da ortadan kaldırmıştır. Elbette ki coğrafi sınırların kalkması, hedef kitlesi sınırlı olan yerel ekonomiler açısından bazı olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Üniversitelerin, kuruldukları yerin sosyo-ekonomik gelişimini sağlayan önemli bir aktör olduğu açıktır. Hatta üniversite denildiğinde yerel halkın aklına genellikle, öğrencilerin kentte yaptığı harcamalar gelmektedir. Şüphesiz ki, üniversitenin bünyesinde bulunan personel ve öğrencilerin yaptıkları harcamalar kent ekonomisinde ciddi miktarda genişletici etki göstermektedir. Ancak, elektronik ticaret yoluyla yapılan alışverişlerin artış gösterdiği günümüzde, üniversite personel ve öğrencilerinin yerel ekonomiye sağlamış olduğu katkılar genel itibariyle azalma eğilimi göstermektedir.

Çalışmanın temel amacı, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kayıtlı öğrencilerin elektronik ticaret hakkındaki görüşlerinin ve elektronik ortamda alışveriş yapma tutumlarının tespit edilmesi ve ayrıca bu tutumların Biga’nın yerel ekonomisine yansımasının değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada yüz yüze anket tekniği kullanılarak 197 öğrencinin görüş ve tutumları ölçülmüştür. Çalışmada elde dilen bulgulara göre öğrenciler; elektronik alışverişin kolay ve zahmetsiz olduğunu, elektronik alışverişin kısa zamanda yapıldığından dolayı zaman tasarrufu sağladığını, ürünler ve hizmetler hakkında karşılaştırma olanağı sağladığını ve elektronik alışverişte piyasada bulunmayan ürünlerin bulunabildiğini belirtmişlerdir.