Türkiye Dış Ticaretinin Küresel Ekonomideki Yeri


Creative Commons License

YÜCESAN M. , ÖKSÜZ M.

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, sa.11, ss.174-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.174-183

Özet

Savaş yılları olarak adlandırılan I. ve II. Dünya savaşları sonrasındaki dönemle başlayarak, özellikle 1980’li yıllardan sonra etkisini hemen hemen her alanda hissettiren küreselleşme olgusu, özellikle ekonomi alanında büyük gelişme kaydetmiştir. Ancak küresel ekonomi, ABD’de Lehman Brothers’ın iflası ile başlayarak öncelikle Avrupa Ülkelerine daha sonrada diğer dünya ülkelerine sıçrayan 2008 Küresel Finans krizinin yarattığı olumsuz etki ile daralmıştır. Özellikle küresel dış ticaret hacminde yaşanan daralma birçok ülkenin sahip olduğu dış ticaret potansiyelinin daha altındaki düzeylerde ticaret yapmasına neden olmuştur. Bu nedenle Türkiye dış ticareti de benzer bir seyir izlemiş ve söz konusu dönemde ihracat ve ithalat büyüklükleri küçülmüştür. Türkiye’nin mevcut durumda küresel dış ticaret içerisindeki ağırlığının hem ihracat hem de ithalat özelinde %1’in altında olduğu görülmektedir. Küresel dış ticaret hacminin oldukça küçük bir kısmını temsil eden Türkiye sahip olduğu dış ticaret potansiyelini kullanabilmek için mevcut dış ticaret pazarlarındaki payını artırmak ve yeni dış ticaret pazarları arayışına hız vermek zorundadır.