Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Piktes'in Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği / Evaluation of Piktes in the Scope of Teaching Turkish to Foreigners: The Case of Bursa Province


SOLAK Ö.

Aydın Tömer Dil Dergisi, vol.8, no.2, pp.331-358, 2023 (Peer-Reviewed Journal)