Okul öncesi hareket eğitimi ve oyun projesi/oynayan çocuk canlılığın sembolüdür.


Creative Commons License

ŞENTÜRK U.

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi,, Afyonkarahisar, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.10, no.10, ss.10-20

  • Cilt numarası: 10
  • Basıldığı Şehir: Afyonkarahisar
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10-20

Özet

Proje Özeti: Okulöncesi dönem çocuğun gelişiminin hızlı olmasından dolayı önemli bir dönemdir. Okulöncesi eğitimin genel amacı; ilköğretim döneminden önce çocukların zihnî, bedenî, duygu ve sosyal gelişmelerine, iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazanmalarına, yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak, ilköğretime hazırlamaktır. Okulöncesi Hareket Eğitimi ve Oyun Projesi ile            farklı kültürlerle bir araya gelerek çocuklarımızın zengin öğrenme deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak, sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını amaçlanmaktadır. Proje Hareket Eğitimi ve Oyun ile çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra okulöncesi öğretmenlerinin de mesleki gelişimini destekleyici boyutları olan çok yönlü bir proje olma özelliği taşımaktadır. Proje uygulanacak Hareket Eğitimi ve Oyun Programı ile amaçlanan çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Örnek etkinlikler: Beden farkındalığını (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik bölümleri), alan farkındalığını (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler, yapılabilecek etkinlikler arasındadır. Çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları güdüleyici, benlik algılarını ve özgüvenlerini pekiştirici etkinliklere yer verilmelidir. Uygulamalarda çevre düzenlemesine, çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini kazandırmada etkili olacak materyaller seçilmesine özen gösterilmelidir. Etkinliklerde top, ip, tebeşir, hullahup, denge tahtası gibi yapılandırılmış materyaller gibi açık hava oyun materyallerinin kullanımına ek olarak doğanın çocuklara sunduğu farklı yapıdaki zeminler, tırmanma olanakları, denge için kullanılabilecek kütükler gibi materyal ve ortamlar da kullanılmalıdır. Ayrıca geleneksel/yöresel çocuk oyunlarının, açık havada oynanan sokak oyunlarının da hareket etkinlikleri kapsamına dâhil edilmesi etkinlikleri çeşitlendirecektir. Etkinlikler en az 30 dakika sürmeli bu sürenin ilk 5 dakikası ısınma oyunları, 20 dakikası bir önceki uygulamanın tekrarı ve yeni temel hareket becerileri, son 5 dakikası da soğuma etkinlikleri olmalıdır. Hareket beceri etkinlikleri sınıf içinde veya açık havada, bahçede uygulanabilir.