Yerel Ekonomiler Bağlamında Biga İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Elektronik Ticarete Bakış Açıları: Ampirik Bir Çalışma


ÖKSÜZ M., TÜRGAY T.

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.90-105, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.90-105
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Along with developing technology, market share of electronic commerce increases day by day brings with it the problem of electronic commerce taxation which has been debated for years. Untaxed earnings cause the informal economy to grow and it also cause the state’s tax revenue to decrease. Furthermore, it can be said that the electronic commerce affect adversely the local economy in other cities except in a few big cities in Turkey.
The main aim of the study is to determine views of the registered students at the Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Onsekiz Mart University about electronic commerce and their attitudes to electronic shopping and also to assess possible effects of these attitudes on Biga's local economy. For this purpose, the opinions and attitudes of 197 students were measured using the face-to-face survey technique in the study. According to findings obtained in the study; students stated that electronic shopping is easy and effortless, saves time because electronic shopping is done in a short time, allows comparison of products and services and the products that are not available on the market can be found in electronic shopping.
 

Gelişen teknoloji ile birlikte elektronik ticaretin pazar payının gün geçtikçe artması, yıllardır tartışılagelen elektronik ticaretin vergilendirilmesi sorununu da beraberinde getirmiştir. Vergilendirilemeyen kazanç, kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü gibi devletin vergi gelirlerinde de azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca elektronik ticaretin, Türkiye’deki büyük birkaç kent dışında diğer kentlerdeki yerel ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Çalışmanın temel amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kayıtlı öğrencilerin elektronik ticaret hakkındaki görüşlerinin ve elektronik ortamda alışveriş yapma tutumlarının tespiti ile bu tutumların Biga’nın yerel ekonomisine olası etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada yüz yüze anket tekniği kullanılarak 197 öğrencinin görüş ve tutumları ölçülmüştür. Çalışmada elde dilen bulgulara göre öğrenciler; elektronik alışverişin kolay ve zahmetsiz olduğunu, elektronik alışverişin kısa zamanda yapıldığından dolayı zaman tasarrufu sağladığını, ürünler ve hizmetler hakkında karşılaştırma olanağı sağladığını ve elektronik alışverişte piyasada bulunmayan ürünlerin bulunabildiğini belirtmişlerdir.