Alaşehir Yöresi Bağlarında Yapraktan Potasyum K Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi


AYDIN Ş., ADİLE A., ÇOBAN H.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.23-27, 2005 (Peer-Reviewed Journal)