Aile sağlığı birimimize başvuran hastaların sağlık hizmeti tercihi ve evde sağlık hizmetinin yeri


Creative Commons License

ERTEKİN Y. H., korkut y., ERTEKİN H.

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.3, no.2, pp.111-115, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Eurasian Journal of Family Medicine
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-115
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In the period of primary health care center, it was planned that the services like controlling,
dressing, health screening etc. are going be performed at home with the application of family practice. It
was aimed to set patients’ demands in which rate, and according to this to set a new care plan and see
patients’ future tendency.
Methods: The study has been done giving a survey with 96 patients who have applied to family
practice center, and these patients were over 18 years old. It was asked that which form of health
services they need, if they want a service at home or not and what time they prefer home-services. The
datas were analyzed via PASW-18 statistics programme with square testing, variance analyze and tukey
hsd.
Results: Policlinic services are the most preferential services for both genders, for all age groups and
education levels. Telephone services become the second and home health services are the third. And,
lastly e-mailing preferred.
Conclusion: According to these datas, patients are needed telephone services and home health care
as provided in the policlinic services. On the other hand, home care services should be on the plan of
working hours not for daily but weekly.
Keywords: delivery of healthcare, hotlines, electronic mail, needs assessment
Amaç: Sağlık ocağı döneminde kurum içinde verilen muayene, pansuman, sağlık taraması vb.
hizmetlerin aile hekimliği uygulaması ile evde sunulması planlanmıştır. Hastaların hangi sağlık hizmetini
ne oranda talep ettiğini tespit etmek, buna göre yeni hizmet planını oluşturmak ve gelecekte hastaların
yönelimlerinin ne yönde olacağını görmek amaçlandı.
Yöntemler: Çalışma aile sağlığı merkezimize başvuran 18 yaş üstü 96 hastaya anket formu verilerek
yapıldı. Hastalara sağlık hizmetine ne şekilde ihtiyaç duydukları, evde sağlık hizmetini isteyip
istemedikleri ve hangi saatlerde evde sağlık hizmetini tercih ettikleri soruldu.Veriler PASW-18 istatistik
programında ki-kare testi, varyans analizi ve tukey hsd ile çözümlendi.
Bulgular: Poliklinikte verilecek hizmetler her iki cinsiyette, tüm yaş gruplarında ve eğitim
düzeyinde en çok tercih edilen hizmet oldu. İkinci sırada telefon ile hizmet, üçüncü sırada evde hizmet ve
son sırada e-posta ile hizmet alma tercih edildi.
Sonuç: Bu verilere göre hastalar, telefonla hizmete ve evde sağlık hizmetine poliklinikte verilen
hizmetler kadar ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, evde sağlık hizmetine günlük olmasa da haftalık mesai
planında yer verilmelidir.
Anahtar kelimeler: sağlık hizmeti sunumu, yardım hatları, elektronik posta, ihtiyaç tespiti