Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Ders Sorumlusuna Yönelik Bakış Açıları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, 27-29 Nisan 2017, s.1-1


HACIÖMEROĞLU G., YAŞAR C., ÖKMEN A. K., ÇOBAN S.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes