Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Ders Sorumlusuna Yönelik Bakış Açıları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, 27-29 Nisan 2017, s.1-1


HACIÖMEROĞLU G., YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye