Kardiyopulmoner Resüstasyon (Temel Yaşam Desteği) Eğitimi AlanSağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri: AltıAylık İzlem Sonuçları


TUNA A., çelebi i., SİLAHÇILAR A., SEZGİN H., ŞIPKIN S., KARATUTLU C., ...More

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.6, pp.1842-1848, 2017 (Peer-Reviewed Journal)