Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlilik Okuryazarlıklarının İncelenmesi


Çavuş Güngören S., Özdemir G.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.297-311, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.297-311
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoçeşitlilik okuryazarlıklarının incelenmesidir. Çalışmaya fen bilgisi öğretmenliği programının üçüncü sınıfında yer alan 31 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma çevre bilimi dersi kapsamında; büyük ve küçük sınıf tartışmaları, gözlem yapma, altı şapka uygulaması etkinliklerini içeren aktif bir öğrenme ortamı sağlanarak gerçekleştirilmiş ve toplam üç hafta sürmüştür. Açıklayıcı karma araştırma desenine göre tasarlanan araştırmada hem nitel hem de nicel veriler toplanmıştır. Nitel veriler biyoçeşitlilik konusunda hazırlanan açık uçlu sorular ve kavram haritası ile elde edilirken, nicel veriler Gürbüz ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği ön test, son test uygulamasıyla elde edilmiştir. Nitel verilerin analizinde içerik analizi, nicel verilerin analizinde bağımlı gruplar için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adayları biyoçeşitliliğin yok olma nedenlerini; atıklar, kirlilik, eğitimsizlik, doğal afetler, tarım uygulamaları, doğal ve beşeri faktörler gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Biyoçeşitliliğin korunması için; yasaklar, eğitim verilmesi, atık kullanımın kısıtlanması, korumaya yönelik önlemler alınması gibi çeşitli önlemler yoluyla yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeğine ait veriler incelendiğinde ise öğretmen adaylarının biyoçeşitlilik konusunda okuryazarlıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir.