112 Ambulans Servisi Personelinin Afetlere Bireysel Hazırlık Davranışlarının Saptanması


Koçak H., Kaya E., Hakan Altıntaş K., Altunay C.

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.870-873

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.870-873
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes