Cam Laminat Alüminyum Takviyeli Epoksinin (GLARE) Özel Geometrili Matkaplarla Delinmesi: Delaminasyon Faktörü Üzerine Bir Çalışma


Motorcu A. R., Ekici E., Yıldırım E.

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 November 2020, pp.32-44

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-44
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kesici takım geometrisi, kompozit malzemelerin delinmesi sırasında ortaya çıkan delaminasyon oluşumu şeklindeki delik hasarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada, cam laminat alüminyum takviyeli epoksinin (GLARE) delinmesinde matkap geometrisinin delik girişi delaminasyon faktörü (Df) üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, GLARE’in delinmesi sırasında oluşan delaminasyon kusurlarına yönelik proses iyileştirmedir. Deneylerde üç farklı takım geometrisi, üç farklı kesme hızı (60, 78, 100 m/dak) veüç farklı ilerleme miktarı (0.10, 0.14, 0.20 mm/dev) esas alınmıştır. Deney tasarımında ve optimum kontrol faktörlerinin belirlenmesinde Taguchi L27 ortogonal dizisi kullanılmıştır. Kontrol faktörlerinin delaminasyon faktörüne olan etkilerinin belirlenmesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonuçlarına göre Df üzerinde en etkili kontrol faktörü %35.50 katkı oranı ile ilerleme miktarı olmuşken onu %21.49 katkı oranı ile kesme hızı takip etmiştir. Kesici takım geometrisinin delaminasyon faktörü üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi (%7.18) olmamıştır. Minimum delik girişi delaminasyon faktörü için kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri (T2Vc1f1); 130° uç açısına sahip T2 takım, Vc:60 m/dak kesme hızı ve f=0.10 mm/dev ilerleme miktarı olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ek olarak; lineer regresyon analizi uygulanarak Df için tahminsel denklemler geliştirilmiş, denklemin korelasyon katsayısı (R2) 0.728 olarak hesaplanmıştır.