Çanakkale Gökçeada'da Yetiştirilen Kalabaki Üzümünün Tane Yüzeyindeki Maya Çeşitliliğinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu


Creative Commons License

Turgut Genç T., Çakaloğlu Ç.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.569-577, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yeast species have important roles in grape ripening and sweetening, formation of sugar content and the production of many fermented products. According to the geographical position of the vineyard and grape varieties the yeast diversity on grape berry surfaces is variable. PCR-RFLP analysis and DNA sequencing of rDNA gene regions (ITS1-5.8S-ITS2) were used for identification of yeast species isolated from Kalabaki grape variety grown in Gökçeada district of Çanakkale province. Among the identified yeast species, H. uvarum yeast strains covered half of grape surface microbiata. The percent distribution of other yeast species on the grape berry surface were determined as fallows: 17.7% A. pullulans, 11.76% C. carpophila5.88% M. pulcherrima, 5.88% S. bacillaris, 5.88% S. salmonicolor, 2.94% C. apicola ve 2.94% Z. obscuraC. carpophila yeast species was identified and reported for the second time by our work on the surface of grapes. In addition, Z. obscura yeast species was first described on the grape berry surface in our research. The diversity of yeast species on Kalabaki grape berries was not various, but the rare yeast species was recorded in yeast biota.

 

Üzümlerin olgunlaşmasında, tatlanmasında, şeker içeriğinin oluşmasında ve birçok fermente ürünün elde edilmesinde maya türlerinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bağ alanının coğrafik konumuna ve üzüm çeşidine göre üzüm yüzeyinin maya çeşitliliği değişkendir. Çanakkale ilinin Gökçeada ilçesinde yetiştirilen Kalabaki üzümünün barındırdığı maya çeşitliliği rDNA gen bölgelerinin (ITS1-5.8S-ITS2) PCR-RFLP ve DNA dizi analizleri yapılarak belirlendi. Tanımlanan maya türlerinden H. uvarum maya türünün maya mikrobiyotasının yarısına hâkim olduğu, diğer maya türlerinin üzüm yüzeyinde dağılımlarının ise %17,7 A. pullulans, %11,76 C. carpophila%5,88 M. pulcherrima, %5,88 S. bacillaris, %5,88 S. salmonicolor, %2,94 C. apicola ve %2,94 Z. obscura olduğu tespit edildi. Çalışmamız ile Z. obscura maya türü ilk defa, C. carpophila maya türü ise ikinci kez üzüm yüzeyinde tanımlandı. Kalabaki üzümünün tane yüzeyinde maya çeşitliliği fazla olmamakla beraber değişken türleri barındırdığı belirlendi.