İnterdisipliner Eğitim Politikası Üzerine Bir Değerlendirme: Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Eğitimi


FEDAİ M., FEDAİ R.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.359-392, 2019 (Peer-Reviewed Journal)