Yağmur’u Bir Siyasî Şiir Olarak Okuma Denemesi


GÜLENDAM R.

ASOS Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi),(Nisan 2015, Tevfik Fikret Özel Sayısı)., no.11, pp.13-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)