Türkiye de Süne Eurygaster spp Het Scutelleridae Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörlerin Araştırılması Proje No BS 04 01 05 171


Küçükçongar M., Kan M., Duman M., Celal C., İslamoğlu M., Semerci A., ...More

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 2008

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2008
  • Publisher: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No