I. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı ve İngiliz Savaş Dergilerinin Propaganda Bağlamında Karşılaştırılması: The War Illustrated ve Harp Mecmuası Örneği


Eşitti Ş., Işık M.

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, vol.40, no.1, pp.127-145, 2022 (ESCI)