General Landscape Of Human Resource Management Practices In Social Media, Global Conference on Retail and Services Management


Örnek A. Ş., Bekaroğlu C., Taş H.

Global Conference on Services and Retail Management, Florida, United States Of America, 10 - 13 May 2021, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Florida
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.34-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Social media keeps the vitality and effectiveness of human resources management(HRM) by ensuring that they are in harmony with the constantly renewed technologies. Social media offers many facilities to HRM. So much so that nowadays job postings can be published without any loss of time and money. Thanks to social media, feedbacks inside and outside the institution are being received more rapidly. Employees can easily be informed about the events and announcements of the institutions they work for.

This thesis study aims to explain the appearance of HR applications in social media, which is becoming widespread with today's technological developments, and the effect of social media on HR applications. To this end, five social media sites that are widely used in HR applications are discussed. Human resources professionals using social media constitute the universe of the research. Three hundred and twenty four people participated in the questionnaire study created within the scope of the research, which was obtained by simple random sampling method.

As a result of the research, a meaningful relationship has been revealed between HR practices and social media. It was determined that the other eight HR practices, which were mostly used on social media during the recruitment process, gained their place in the new social media. It is seen that HR applications are mostly on Linkedin.

Sosyal medya sürekli yenilenen teknolojilerle uyum içinde olmalarını sağlayarak insan kaynakları yönetiminin (İKY’nin) canlılığını ve etkinliğini ayakta tutmaktadır. Sosyal medya İKY’ye birçok kolaylıklar sunmaktadır. Öyle ki günümüzde iş ilanı zamandan ve maddi yönden bir kayba uğramadan yayınlanmaktadır. Sosyal medya sayesinde kurum içi ve dışı geri bildirimler daha hızlı şekilde alınmaya başlanmıştır. Çalışanlar çalıştıkları kurumların etkinliklerinden ve duyurularından kolaylıkla haberdar olmaktadırlar.

Bu tez çalışması, günümüzdeki teknolojik gelişmelerle kullanımı çok yaygınlaşan sosyal medyada İKY uygulamalarının nasıl görünüme sahip olduklarını ve sosyal medyanın İKY uygulamalarına etkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda İKY uygulamalarında yaygın olarak kullanılan beş sosyal medya uygulamasıele alınmıştır. Araştırmanın evrenini sosyal medya kullanan insan kaynakları profesyonelleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan anket çalışmasına basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 324 kişi katılım göstermiştir.

Araştırma sonucunda İKYuygulamalarıyla sosyal medya arasında anlamlı bir ilişki ortaya koyulmuştur. İşe alım süreçlerinde daha çok sosyal medya uygulamalarının kullanıldığı, diğer ele alınan İKY uygulamalarının da sosyal medyadandaha yeni yararlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca İKY uygulamalarının en fazla Linkedin’de yer aldığı görülmektedir.