Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri


Bedir Erişti S. D., Uluuysal B., DİNDAR M.

AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.3, no.1, pp.47-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)