Gölcük ve Gölmarmara Göllerinde Yaşayan C. carpio, S. glanis, A. anguilla’xxda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması


Uysal H., TUNÇER S., YARAMAZ Ö.

8. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 1986

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No