SÜSPANSİYON LARENGOSKOPİNİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARI


KARA M.

KBB-FORUM, vol.2010, no.9, pp.15-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2010 Issue: 9
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: KBB-FORUM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-19
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Aim: To evaluate the incidence and risk factors of complications of after Gallows suspension laryngoscopy (SL) in the patients with 
larengeal pathology. 
Material and Methods: Fifty patients undergoing SL were prospectively evaluated. Sex and age distributions of patients, diagnosis, 
oropharyngeal symptoms of after and before SL, exmanitaion findings, duration of SL, complications, duration and severity of complications 
were recorded. In addition, thyromental distanse and mouth opening were measured. All patients were performed mallampati classification 
and laryngoscope grade in order to evaluate orapharynx and larynx. 
Results: 5 female (20%) and 45 male (%80) patients with average age of 48.3 years (range, 21-81) were included in the study. Minor 
postoperative complications occured in 62% of patients. The most frequent complications were sore throat (78%), difficulty swallowing 
(60%) and toothache (24%). Average duration of complications was 9 days (range, 5-21). Major complications did not development in the 
patients. Although, there were statistically significant relationship between minor complications and thyromental distanse (p<0.05), there 
were no statistically significant relationship between minor complications and duration of SL, mouth opening, mallampati classifications and 
laryngoscope grade (p>0.05). 
Conclusion: Minor complications after SL commonly occured, but these were temporary. Therefore, in the preoperative period, if we 
give information about possible complications after SL to patients, we can increase compliance and pleasure of patients. 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, larengeal patolojilerin teşhis ve tedavisinde oldukça yaygın olarak uygulanan Gallows süspansiyon 
laringoskopi operasyonun postoperatif komplikasyonların gelişme sıklığını ve olası risk faktörlerini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Gallows suspansiyon laringoskopi uygulanan 50 hasta prospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, 
cinsiyeti, tanısı, operasyon öncesi ve sonrası orafaringeal semptomları, fizik muayene bulguları, operasyon süresi ve ortaya çıkan 
komplikasyonlar, süresi ve şiddeti kaydedildi. Bunların yanı sıra, hastaların tiromental mesafesi, ağız açıklığı ölçüldü, mallampati ve 
laringoskopi klasifikasyonu yapıldı. 
Bulgular: Hastalarımızın 5'i kadın (%20), 45'i erkek (%80) olup, yaş ortalaması 48.3 (yaş aralığı, 21-81) idi. Süspansiyon laringoskopi 
sonrası %62 olguda minor komplikasyon gelişti. En sık görülen minor komplikasyonlar boğaz ağrısı (%72), yutma güçlüğü (%40) ve diş 
ağrısı (%24) idi. Komplikasyonlar ortalama 9.5 gün (5-21) sürdü. Olguların hiçbirinde majör komplikasyon gelişmedi. Tiromental uzunluk 6 
cm'den kısa olan zor entübasyon olgularında minor komplikasyonların anlamlı derece daha sık görüldüğü tespit edilirken (p<0.05), 
operasyon süresi, mallampati derecesi, larengeal grade, ağız açıklığı ile minor komplikasyonlar arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmedi 
(p>0.05). 
Sonuç: Süspansiyon laringoskopi operasyonunda minör komplikasyonlar oldukça yaygın görülmekle beraber bunların çoğu geçici 
problemlerdir. Hastaların bu olası komplikasyonlar açısından preoperatif olarak bilgilendirilmesi, hasta uyumunu ve memnuniyetini 
artıracaktır.