Development of gender equality scale Toplumsal cinsiyet eşitliği ölçeğinin (Tceö) geliştirilmesi


Creative Commons License

Gözütok F. D., Toraman Ç., Acar-Erdol T.

Elementary Education Online, vol.16, no.3, pp.1036-1048, 2017 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.17051/ilkonline.2017.330240
  • Journal Name: Elementary Education Online
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1036-1048
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study was to develop a valid and reliable scale that could determine the views of high school students upon the gender equality. As result of performing the trial form prepared as including 45 items, two-factor 13-item Gender Equality Scale (GES) took its final form carrying out validity and reliability studies. Whereas one of the factors provided information on “understanding that considers male as superior” (UtCMS), the other factor provided information on “understanding that subjects females to males” (UtSMF). Cronbach Alpha internal consistency reliability level was determined as 0.889. As result of the analyses, GES was proved to be a valid and reliable tool that was possible to be used for collecting data in the studies to be carried out in the literature.

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda göru¨şlerini belirleyebilecek geçerli ve gu¨venilir bir ölçek geliştirmektir. 45 madde olarak hazırlanan deneme formunun uygulaması sonucunda geçerlik ve gu¨venirlik çalışmaları yapılarak iki faktörlu¨ 13 maddeli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği (TCEÖ) son halini almıştır. Faktörlerden biri “erkeği u¨stu¨n gören anlayışa (EÜGA)” ilişkin bilgi verirken; diğer faktör “kadını erkeğe bağımlı kılan anlayışla (KEBKA)” ilgili bilgi sağlamaktadır. Cronbach Alpha iç tutarlılık gu¨venirlik du¨zeyi 0,889 olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda TCEÖ’nu¨n alanda yapılacak çalışmalarda veri toplamak amacıyla kullanılabilecek geçerli ve gu¨venilir bir araç olduğu belirlenmiştir.