Mütevâtirin Tanımı ve Örnekleri Üzerine Bazı Tenkidler


Creative Commons License

Durmuş Ü.

Theosophia Journal, vol.6, no.6, pp.33-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 6
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.8032060
  • Journal Name: Theosophia Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.33-47
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Mütevâtir hadis genellikle, her tabakada yalana yönelik olarak yönlendirilmesi tasavvur olunamayan kalabalık bir topluluk tarafından rivâyet edildiği için şüphe duyulmayan hadis olarak yorumlanır. Âlimlerin geneli, tanımında yer alan “kalabalık bir topluluk” ifadesini herhangi bir sayıyla kısıtlamaları tercih etmiştir. Ancak bir kısmı sayısal sınırlamaları belirleme işlemi yapmıştır. Mütevâtir hadislerle ilgili kitaplar yazanların hepsi bu ikinci zümredendir. Ayrıca mütevâtir hadisi harcamaların çoğu “kalabalık topluluğu” için adâlet koşuşturmacalarıdır. Bu makâlede, mütevâtir hadisin yaygın tanımı kaydedilenkten sonra kalabalık topluluk için adalet koşullarının şart olmamasının ve mütevâtir için belli sayıda bir topluluk tarafından rivâyetinin yeterli özelliklerinin neden olduğu yığınlar ortaya konmakta, Böyle tanımlanan bir mütevâtir hadisi inkârı nöbetler olarak nitelemenin yanlışlarından dikkat çekilmekte, bu tür hadislere dair yazılmış kitaplar hakkında bilgi verilirken, bunlardan belli bir sened gittikleri için bu kitaplarda mütevâtir olarak Geçiştirme yok mütevâtir hadisin tanımıyla uyumsuz olan Abdâl hadisi, Hârût ve Mârût hadisi gibi bazı rivâyetler tenkid edilmekte ve içeriğiyle ilgili yazılan ürünlerin biçimleri nedeniyle bu mevzûun yeniden ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pezdevî'nin yaptığı ve râvilerde adâleti şartı koşan mütevâtir tanımının daha doğru olduğu ve râvilerde belli bir sayıyı yeterli görmenin amelî gruplarında askerlerine ve liderlerine neden olacağını somut bir şekilde ele alıyor. bu tür hadislere dair yazılmış kitaplar hakkında bilgi verilirken, notların belli bir sened rehberliğine ulaşmak için bu kitaplarda mütevâtir olarak yönetici falan mütevâtir hadisin tanımıyla uyumsuz olan Abdâl hadisi, Hârût ve Mârût hadisi gibi bazı rivâyetler tenkid edilmekte ve buraya ilgili yazılan eserler nedeniyle bu mevzûun yeniden ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pezdevî'nin yaptığı ve râvilerde adâleti şartı koşan mütevâtir tanımının daha doğru olduğu ve râvilerde belli bir sayıyı yeterli görmenin amelî gruplarında askerlerine ve liderlerine neden olacağını somut bir şekilde ele alıyor. bu tür hadislere dair yazılmış kitaplar hakkında bilgi verilirken, notların belli bir sened rehberliğine ulaşmak için bu kitaplarda mütevâtir olarak yönetici falan mütevâtir hadisin tanımıyla uyumsuz olan Abdâl hadisi, Hârût ve Mârût hadisi gibi bazı rivâyetler tenkid edilmekte ve buraya ilgili yazılan eserler nedeniyle bu mevzûun yeniden ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pezdevî'nin yaptığı ve râvilerde adâleti şartı koşan mütevâtir tanımının daha doğru olduğu ve râvilerde belli bir sayıyı yeterli görmenin amelî gruplarında askerlerine ve liderlerine neden olacağını somut bir şekilde ele alıyor. Hârût ve Mârût hadisi gibi bazı rivâyetler tenkid edilmekte ve elde edilmekte olan ilgili yazılan eşyalar nedeniyle bu mevzûun yeniden ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pezdevî'nin yaptığı ve râvilerde adâleti şartı koşan mütevâtir tanımının daha doğru olduğu ve râvilerde belli bir sayıyı yeterli görmenin amelî gruplarında askerlerine ve liderlerine neden olacağını somut bir şekilde ele alıyor. Hârût ve Mârût hadisi gibi bazı rivâyetler tenkid edilmekte ve elde edilmekte olan ilgili yazılan eşyalar nedeniyle bu mevzûun yeniden ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Pezdevî'nin yaptığı ve râvilerde adâleti şartı koşan mütevâtir tanımının daha doğru olduğu ve râvilerde belli bir sayıyı yeterli görmenin amelî gruplarında askerlerine ve liderlerine neden olacağını somut bir şekilde ele alıyor.