Coğrafi Bilgi Ve Becerileri Günlük Yaşama Aktarma Durumlarının İncelenmesi: Bağcılar İlçesi Örneği


Koç K., Yaşar O.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.7, no.89, pp.4382-4401, 2021 (Peer-Reviewed Journal)