YENİ MEDYADA BAĞIMLILIK SONUCU GELİŞEN DİJİTAL OBEZİTE OLGUSU  ZERİNE BİR İNCELEME: NETFLIXT TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Bayrak T., Cihan B.

e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, vol.5, no.1, pp.78-94, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünyamız büyük teknolojik yenilikler çerçevesinde hızlı bir dönüşümden geçmektedir. Hayatımızın her yönünü kuşatan teknoloji, bir yandan hayatımızda kolaylıklar sağlarken bir yandan da çok yönlü bir şekilde hayatımızı etkilemektedir. Teknolojinin fazla kullanımına bağlı olarak, küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan obezitelik sonucu kilo almak gibi, gün boyu teknolojiden kopamaz hale gelerek, sunulan içerikleri tüketmeye devam ettikçe beynimiz de bu anlamda şişmektedir. Bu süreç bireyleri “dijital obezlere” dönüştürmektedir. Birçoğumuz günlük yaşantımızda teknolojiyle bu denli iç içe olurken gün boyunca beynimize aldığımız veriler ile nasıl bir doyum yaşadığımızı farkında değiliz. Bunun sonucunda giderek daha bağımlı bireyler haline gelmekteyiz. Teknolojik olarak bağımlı hale gelmemek için bir denge yakalamamız bu anlamda son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada, teknoloji kullanımı kullanımlar ve doyumlar kuramı temelinde ele alınmış olup bağımlılık kavramı ile doğrudan ilişkisi ortaya konulmuştur. Buna bağlı olarak gelişen ve çağımızın hastalıklarından biri olan dijital obezitenin tanımı yapılarak değerlendirilmiştir.