Demokratik Siyasal Kültürün Gelişiminde Sivil Toplumun Rolü


GÖRÜN M.

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, STK- Özel Sektör-Devlet Etkileşimi Bildiriler Kitabı (III. International NGO’s Conference, The Interaction Between NGO’s Prıvate Sector and State), Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes